جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
حامیان همایش
اطلاعیه های مهم

بسمه تعالی


قابل توجه پژوهشگران و محققین گرامی

با توجه به عدم وصول مقالات تخصصی با غنای علمی لازم و مرتبط با

محورهای همایش ملی هیدروژن

بدین وسیله دبیرخانه لغو برگزاری همایش را اعلام می دارد

از کلیه عزیزانی که برای همایش ملی هیدروژن مقاله ارسال نموده اند

تقدیر و تشکر به عمل آمده

و امیدواریم در مناسبت های علمی دیگر شاهد ارائه دستاوردهای پژوهشی عزیزان باشیم


دبیرخانه همایش