جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
حامیان همایش
درباره همایش

دومین همایش ملی هیدروژن با محوریت تولید ، ذخیره سازی و مصرف هیدروژن ، بیست و یکم بهمن سال 1395 در دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان برگزار خواهد شد


امید است با همکاری و نظرات شما عزیزان، شایسته اجرای هرچه زیباتر این برنامه و مشارکت هر چند اندک در رشد و تعالی کشور عزیزمان ایران باشیم