جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
حامیان همایش
محل برگزاری
اصفهان - شاهین شهر - بلوار دانشگاه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر- ساختمان شیخ بهایی - سالن اندیشه