جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
حامیان همایش
فرم ثبت اطلاعات فردی


نام* نام خانوادگی*
نام پدر* کد ملی*
آخرین مدرک تحصیلی* وضعیت تحصیلی*
محل تحصیل/ اشتغال* شغل*
استان* شهر*
آدرس*
شماره همراه* شماره ثابت*
ایمیل* وب سایت
گذرواژه* تکرار گذرواژه*
 
   


الف- پس از ثبت اطلاعات در سامانه نام کاربری شما کد ملی و گذرواژه شما مقدار وارد شده در قسمت گذرواژه می‌باشد
ب- برای تغییر کلمه عبور، ویرایش اطلاعات فردی، بارگذاری تصویر پرسنلی، بارگذاری مقاله و رهگیری وضعیت مقاله به قسمت صفحه کاربری شخصی وارد شوید
ج- بدلیل اطلاع رسانی از طریق آدرس ایمیل و تلفن همراه خواهشمند است نسبت به تکمیل موارد مذکور نهایت دقت لازم را بعمل آورید
د- در صورتیکه دانشجو هستید نسبت به بارگذاری تصویر کارت دانشجویی در قسمت صفحه کاربری خود اقدام فرمائید