جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
حامیان همایش
روش تدوین مقاله
برای دریافت قالب مقاله بر روی تصویر زیر کلیک کرده و فایل ارائه شده را دانلود نمایید

http://0up.ir/do.php?imgf=tadvin.jpg